ameryk

Słownik języka polskiego PWN*

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego