antropopatyzm

 
Słownik języka polskiego PWN
antropopatyzm
1. «pogląd przypisujący zwierzętom, roślinom i przedmiotom uczuciowość właściwą człowiekowi»
2. «pogląd przypisujący bóstwom zdolność doznawania uczuć ludzkich»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego