asymilacja

Słownik języka polskiego PWN*

asymilacja
1. «przystosowanie się do życia w obcej grupie przez przejęcie jej kultury i przyswojenie sobie cech właściwych tej grupie; też: wchłonięcie obcej grupy»
2. «przemiana substancji pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu»
3. zob. upodobnienie.
4. «przyswojenie sobie nowych treści oraz włączenie ich do zdobytego wcześniej doświadczenia i wiedzy»

• asymilacyjny • asymilować • asymilować się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego