berlinka

 
Słownik języka polskiego PWN
berlinka
1. «niewielka, kryta barka rzeczna»
2. «dawny podróżny, resorowany pojazd konny»
3. «dawna srebrna moneta pruska»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego