bezwładność

 
Słownik języka polskiego PWN
bezwładność
1. «brak sił»
2. «brak woli lub sił do działania»
3. «niezdolność poruszania rękami, nogami itp.»
4. fiz. «zdolność ciała do zachowania swego stanu ruchu w przypadku równoważenia się sił działających na to ciało»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego