bibliografia

 
Słownik języka polskiego PWN
bibliografia
1. «uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów»
2. «dziedzina wiedzy zajmująca się opisywaniem dokumentów bibliotecznych; też: działalność praktyczna w tym zakresie»

• bibliograficzny • bibliograficznie • bibliograf • bibliografka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego