biocenoza

Słownik języka polskiego PWN*

biocenoza «zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych powiązanych wzajemnymi zależnościami»
• biocenotyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego