bogactwo

Słownik języka polskiego PWN*

bogactwo
1. «ogół dóbr mających dużą wartość materialną; też: zasobność w te dobra»
2. «wielka ilość, różnorodność czegoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego