borazol

 
Słownik języka polskiego PWN
borazol «palna ciecz o właściwościach podobnych do benzenu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego