byt

Słownik języka polskiego PWN*

byt
1. «całokształt życia»
2. «warunki materialne»
3. «wszystko to, co jest, co istnieje w jakikolwiek sposób»

• bytowy • bytowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…poza oczekiwane jakości ludzkich związków. Dlatego, zastraszeni zrazu nieprzewidywalnością fizycznego bytu, w której doświadczamy jego obojętności, odkrywamy później, w miarę zwycięstw…

 

…na potrzebę "sprawiedliwego rozkładania ciężarów", faktycznie zmniejszając szanse na poprawienie bytu wszystkim obywatelom. Ostatecznie stanął po stronie tych, którzy, owszem, mówią…

 

…tradycję, która polega na tym, by sztuka nie opuszczała swego "bytu intencjonalnego", swej eksterytorialności formy – jakakolwiek by ona była – i nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego