c  I

Słownik języka polskiego PWN*

c I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę c»
2. «spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa, bezdźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: trzeci»
4. «pierwszy dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego