calizna

Słownik języka polskiego PWN*

calizna
1. «pokład skalny nienaruszony przez roboty górnicze»
2. «gleba jeszcze niezaorana»
3. «twardy grunt znajdujący się pod warstwą orną gleby»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…opisanym ustawieniu łyżki względem urobiska następuje odsuwanie ostrza łyżki od calizny. Gdy

wtedy odsuwanie ostrza nie wystąpi. Warunek ten oznacza, iż…

 

…po sobie fazy: odspajanie polegające na oddzieleniu części złoża od calizny wskutek oddziaływania na to złoże łyżki koparki, która w trakcie…

 

…czynnością procesu odspajania jest skrawanie. Polega ono na odcięciu od calizny pasma złoża, które tworząc skibę wypełnia łyżkę (rys. 2.3a…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego