camera lucida

Słownik języka polskiego PWN*

camera lucida [wym. kamera luc-ida] «przyrząd optyczny mający odpowiedni układ zwierciadeł lub pryzmatów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego