carcinoma

 
Słownik języka polskiego PWN
carcinoma [wym. karc-inoma] «nowotwór złośliwy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego