casus foederis

 
Słownik języka polskiego PWN
casus foederis [wym. kasus federis, kazus federis] «wydarzenie lub sytuacja, których zaistnienie nakłada na sojusznika obowiązek udzielenia pomocy w formie ustalonej w umowie międzynarodowej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego