cenestezja

 
Słownik języka polskiego PWN
cenestezja, cynestezja «ogół nieokreślonych wrażeń zmysłowych składających się na samopoczucie człowieka»
• cenestetyczny, cynestetyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego