cenogeneza

Słownik języka polskiego PWN*

cenogeneza «powstanie u zarodka cechy przystosowawczej, mającej znaczenie tylko w czasie jego rozwoju»
• cenogenetyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego