centrala

Słownik języka polskiego PWN*

centrala
1. «główna część instytucji, nadrzędna względem jej oddziałów»
2. «budynek, w którym znajdują się zakończenia łączy telefonicznych lub telegraficznych oraz urządzenia do połączeń telekomunikacyjnych»
3. «urządzenie do połączeń telekomunikacyjnych»

• centralka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego