-centryzm

Słownik języka polskiego PWN*

-centryzm «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co nazywa pierwszy człon złożenia, stanowi centrum jakiegoś systemu poglądów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego