cenzor

Słownik języka polskiego PWN*

cenzor
1. «pracownik urzędu cenzorskiego»
2. «osoba wytykająca komuś błędy, krytykująca»
3. «w psychoanalizie: czynnik kontrolujący przejście pewnych treści z podświadomości do świadomości»
4. «w starożytnym Rzymie: jeden z dwóch urzędników, wybierany na 5 lat»

• cenzorski • cenzorka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego