cenzura

Słownik języka polskiego PWN*

cenzura
1. «urzędowa kontrola publikacji, widowisk teatralnych, audycji radiowych itp., oceniająca je pod względem politycznym lub obyczajowym»
2. «urząd sprawujący tę kontrolę»
3. przen. «krytyka»
4. «świadectwo szkolne»
5. «w psychoanalizie: mechanizm umożliwiający przechodzenie z podświadomości do świadomości treści zagrażających świadomości lub nadający im postać symboliczną»
6. «kara kościelna pozbawiająca kogoś prawa do korzystania z sakramentów lub zawieszająca duchownych w ich czynnościach»

• cenzurowy • cenzurować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego