charakterystyka

Słownik języka polskiego PWN*

charakterystyka
1. «opis cech charakteryzujących kogoś lub coś»
2. «ukazanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby lub postaci literackiej»
3. «zależność między pewnymi wielkościami rozważanymi przy badaniu maszyn, urządzeń, elementów; też: wykres przedstawiający taką zależność»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego