college

 
Słownik języka polskiego PWN
college [wym. koledż], koledż
1. «szkoła półwyższa lub pomaturalna, zwykle kształcąca nauczycieli języka angielskiego»
2. «jednostka organizacyjna uniwersytetu w krajach anglosaskich»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego