credo

 
Słownik języka polskiego PWN
credo [wym. kredo], kredo
1. «poglądy i zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu»
2. «w religiach chrześcijańskich: zbiór głównych zasad wiary»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego