-cyt

Słownik języka polskiego PWN*

-cyt «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego