część

 
Słownik języka polskiego PWN
część
1. «jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość, pewna ilość z całości»
2. «przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości»

• cząstka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego