daleko-

Słownik języka polskiego PWN*

daleko- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na daleki zasięg czegoś lub oddalenie od czegoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego