delegacja

Słownik języka polskiego PWN*

delegacja
1. «grupa osób reprezentujących jakąś zbiorowość»
2. «wyjazd w sprawach służbowych; też: pisemne upoważnienie do takiego wyjazdu»
3. «przeniesienie swoich uprawnień lub obowiązków na inny organ»

• delegacyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego