druk wklęsły

 
Słownik języka polskiego PWN
druk wklęsły «technika drukowania z formy, w której elementami drukującymi są wgłębienia wypełnione farbą»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego