dźwignia

Słownik języka polskiego PWN*

dźwignia
1. «przyrząd lub jego element w kształcie pręta o stałej osi obrotu, umożliwiający wykonywanie określonej pracy przy użyciu mniejszej siły, na odpowiednio większej drodze»
2. «czynnik umożliwiający lub przyśpieszający rozwój czegoś»

• dźwigniowy • dźwigniowo • dźwigienka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego