eks-  II

Słownik języka polskiego PWN*

eks- II «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: wyłączanie, wykluczanie z czegoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego