ekspansjonizm

 
Słownik języka polskiego PWN
ekspansjonizm «zaborcza polityka państw dążących do zajmowania nowych terytoriów i opanowywania nowych rynków zbytu»
• ekspansjonistyczny • ekspansjonista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego