emfaza

 
Słownik języka polskiego PWN
emfaza
1. «przesadna emocjonalność wypowiedzi»
2. «nacisk położony na pewne zdania, wyrazy lub sylaby, uwydatniający ich znaczenie»

• emfatyczny • emfatycznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego