empireum

Słownik języka polskiego PWN*

empireum
1. «według starożytnej i średniowiecznej kosmologii: najwyższa część nieba, siedziba bogów albo Boga»
2. «u filozofów chrześcijańskich: niebo»

• empirejski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego