empiryzm genetyczny

 
Słownik języka polskiego PWN
empiryzm genetyczny «pogląd głoszący, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych, które są mu dostarczane przez doświadczenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego