epifenomen

Słownik języka polskiego PWN*

epifenomen «zjawisko wtórne, towarzyszące zjawisku głównemu, lecz niemające wpływu na jego przebieg»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…przede wszystkim o podstawach, o fundamentach. Polityka jest dlań jedynie epifenomenem rzeczy znacznie istotniejszych. Jeżeli owe fundamenty nie zostaną rzetelnie położone…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego