epigeneza

Słownik języka polskiego PWN*

epigeneza
1. «teoria biologiczna, według której rozwój zarodka polega na różnicowaniu się komórek powstałych z podziału zygoty, a następnie stopniowym wyodrębnianiu się tkanek, narządów i ich układów»
2. «wtórne procesy zachodzące w powstałej już skale pod wpływem nowych czynników fizycznych i chemicznych»

• epigenetyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego