eurytmia

Słownik języka polskiego PWN*

eurytmia
1. «harmonijny układ rytmu w poezji lub w prozie»
2. «dział poetyki badający te układy»

• eurytmiczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego