ewangelicyzm

Słownik języka polskiego PWN*

ewangelicyzm «ogół doktryn religijnych i wyznań chrześcijańskich powstałych na skutek reformacji w XVI w.»
• ewangelicki • ewangelik • ewangeliczka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego