ewapotranspiracja

 
Słownik języka polskiego PWN
ewapotranspiracja «proces odprowadzania pary wodnej do atmosfery wskutek parowania roślin, zbiorników wodnych i gleby»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego