ewapotranspiracja

Słownik języka polskiego PWN*

ewapotranspiracja «proces odprowadzania pary wodnej do atmosfery wskutek parowania roślin, zbiorników wodnych i gleby»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego