ewikcja

Słownik języka polskiego PWN*

ewikcja «sądowe pozbawienie kogoś prawa własności rzeczy nabytej prawnie na rzecz kogoś innego»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego