experimentum crucis

 
Słownik języka polskiego PWN
experimentum crucis [wym. eksperimentum kruc-is] «eksperyment decydujący»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego