-fag

Słownik języka polskiego PWN*

-fag «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zjadaniem, pochłanianiem»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego