federalizm

 
Słownik języka polskiego PWN
federalizm
1. «idea organizacji państwa lub społeczeństwa na zasadzie federacji; też: ustrój państwowy oparty na tej zasadzie»
2. «dążenie niektórych państw do tworzenia federacji z innymi państwami»

• federalistyczny • federalista • federalistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego