fellow

 
Słownik języka polskiego PWN
fellow [wym. felo] «w krajach anglosaskich: członek towarzystwa naukowego lub członek władz uczelni albo jej wykładowca»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego