fenomen

Słownik języka polskiego PWN*

fenomen
1. «rzadkie, niezwykłe zjawisko»
2. «osoba wyjątkowa, niezwykle uzdolniona»
3. «zjawisko fizyczne lub psychiczne będące przedmiotem poznania doświadczalnego»
4. «każdy fakt empiryczny będący punktem wyjścia badań naukowych»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego