formaldehyd

Słownik języka polskiego PWN*

formaldehyd «bezbarwny gaz o ostrym zapachu»
• formaldehydowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…10 kilometrów na godzinę, powodują ciągły wzrost emisji: ozonu, benzenu, formaldehydu, tlenków azotu. Świadczą o tym dobitnie wyniki badań na Rondzie…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego