gardziel

Słownik języka polskiego PWN*

gardziel
1. «gardło zwierząt»
2. zob. gardło w zn. 2.
3. «część wielkiego pieca z otworem, przez który piec się napełnia»
4. «element gaźnika, w którym następuje rozpylenie paliwa przez rozpylacz»

• gardzielowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…doskonale z powierzonego mu zadania. Szeroka u wylotu na
step
gardziel wąwozu zwężała się w głębi, a w końcu wychodziła na…

 

…na cienkich szyjach ślepe, bielmem głowy, kwacząc bezgłośnie z niemych gardzieli. .
Mój ojciec chodził wzdłuż półek w zielonym fartuchu, jak ogrodnik…

 

…posesji drewniak, zmontowano przed laty żelazną pompę. Z jej fantazyjnej gardzieli, odlanej w kształt rybiego pyska, strzykała woda za każdym obrotem…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego