glosa

Słownik języka polskiego PWN*

glosa
1. «w dawnych tekstach: odręczna uwaga wpisywana między wierszami lub na marginesie»
2. «naukowy komentarz do orzeczenia sądowego»
3. «głos w dyskusji na jakiś temat lub komentarz do jakiegoś wydarzenia, ujęty w formę literacką»

• glosator • glosatorka • glosować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego