gospodarka

 
Słownik języka polskiego PWN
gospodarka
1. «całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług»
2. «ogół zakładów wytwórczych danego kraju lub dana dziedzina wytwórczości»
3. «dysponowanie i zarządzanie czymś»
4. pot. «drobne gospodarstwo chłopskie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego